Köpeprocessen i Spanien

Köpeprocessen i Spanien

Många drömmer om att ha en egen semesterbostad i Spanien och vi hoppas att vi kan förverkliga den drömmen för dig. Livsstilen och klimatet på Costa Blanca är fantastiskt och bostadspriserna ligger på en bra nivå för tillfället.

Vi ser till att bostadsköpet är både tryggt och smidigt. Vi sätter stort värde vid att vägleda dig under hela processen och bistå dig med den kunskap som behövs, såväl juridisk som praktisk. Vi samarbetar med mycket erfarna skandinaviska jurister och advokater, allt för att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för dig som kund. Här följer information om de tilläggskostnader som du bör räkna med samt hur köpeprocessen går till i Spanien. Välkommen till oss!


Kostnader som tillkommer

Vid köp av en bostad i Spanien tillkommer en del kostnader utöver köpepriset som du bör räkna med. Den exakta summan beror på en rad faktorer men ligger vanligtvis på 11-13 % av köpepriset. Här följer en nedbrytning av kostnaderna:

Skatter

När man köper en nybyggd bostad tillkommer en mervärdesskatt på 10 % av köpepriset samt en stämpelskatt på 1,5 %.

Vid köp av en begagnad bostad tillkommer en överföringsskatt på 10 % av köpepriset. Ingen stämpelskatt tillkommer.

Notariekostnader

Köparen står för notariens arvode då parterna undertecknar lagfarten. Den exakta kostnaden beror på olika faktorer men man kan räkna med 0,5% av köpepriset.

Registreringsavgifter

Kostnaden för registreringen av bostaden i fastighetsregistret är också ungefär 0,5% av köpepriset.

Anslutningsavgifter

Avgifter för vatten, el och avlopp vid namnbyte på abonnemang.

Advokatkostnader

Varierar beroende på vilken advokat du väljer och priset på bostaden, men vanligtvis runt 1.300 euro. Vi rekommenderar Abaco Advisers som har lång erfarenhet och kan ge service på ditt språk.


Finansiering

Om man inte har finansieringen ordnad från sitt hemland så finns möjligheten att låna upp till 60% av bostadens värde via de flesta spanska banker. De största bankerna, till exempel Banco Sabadell och Deutsche Bank har också skandinavisk personal.


Köpeprocessen

När alla parter är överens så skrivs ett köpekontrakt där det anges bland annat pris och tillträdesdatum. I samband med att köpekontraktet undertecknas så betalar köparen en handpenning som garanti för att affären kommer fullföljas.

Reservationsavgift eller handpenning

Vid köp av en nybyggd bostad så skrivs ett reservationsavtal med byggbolaget och köparen betalar en reservationsavgift på ca. 3.000 – 6.000€. Den resterande delen betalas vanligtvis i 3-4 rater, med den sista raten på tillträdesdagen.

Vid köp av begagnad bostad betalar köparen en handpenning, vanligtvis 10% av köpepriset. Handpenningen kan betalas med kreditkort eller banköverföring. Den slutliga betalningen sker på tillträdesdagen.

N.I.E.-nummer

Ett NIE-nummer är ett spanskt skatteidentifikationsnummer som du behöver ha för att köpa en bostad i Spanien. Det behövs bland annat för att skriva under lagfarten och öppna ett bankkonto. Man kan ansöka om ett NIE-nummer från den spanska polisen eller spanska ambassaden i ditt hemland. Vi hjälper dig med hela processen.

Notarius Publicus

Lagfarten undertecknas inför en notarie, notarius publicus, som är en officiellt utsedd jurist och ansvarar för att kontrollera köparens och säljarens identitet samt kontrollerar att slutbetalningen är korrekt gjord enligt spansk lag och att den nått säljaren innan lagfarten undertecknas.

Tillträde

När lagfarten undertecknats får köparen nycklarna och tillträde till bostaden. Tillträde sker vanligtvis 1-2 månader efter att handpenningen blivit betald.

Vi ser fram emot att välkommna dig till din nya bostad!